Donosimo imena učenika koji su se plasirali na županijske razine natjecanja.

GEOGRAFIJA

Jana Šipek, 6. a (mentorica učiteljica Ivana Zdelar)

FIZIKA

Lovro Klaneček 8.a, Jan Kerežia 8.a, Matej Galeković 8.c, Magdalena  Mihin 8.c, Tea Mikuljan 8.c

(mentor učiteljMiroslav Žemlić)

TEHNIČKA KULTURA

Filip Krobot 5.c, Jana Šipek 6.a, Filip Križmarić 7.a, Julija Vinceković 7.c, Eva Rukelj 7.b, Patricija Ferenec 8.c

(mentorica učiteljica Kristina Špoljar Petrović)

INFORMATIKA

Ante Kovačić, Filip Kišić, Magdalena Jovan, Mateja Bogadi, Tea Mikuljan

(mentorica učiteljica Jasminka Belščak)

LIDRANO

Marija Kišić, Tesa Hrnčić, Marta Klaneček, JulijaVinceković, Leona Mavrić

(mentorice učiteljice Željka Rabuzin i Aleksandra Damjanić)

ENGLESKI JEZIK

Lucija Mihin 8.b, Matej Galeković 8.c (mentorica učiteljica Ljiljana Mavrek)

BIOLOGIJA

Eva Rukelj 7.b (mentorica učiteljica Jasmina Zver)

“ČITANJEM DO ZVIJEZDA”

Eva Rukelj 7.b, Julija Vrček 7.c, Lovro Klaneček 8.a (mentorica učiteljica Martina Škrinjar)

MATEMATIKA

Jan Fabijančić i Domagoj Darabuš 4.b (mentorica učiteljica Ankica Konjić)

NJEMAČKI JEZIK

Ana Komes 8.a, Anja Leskovar 8.a, Lucija Mihin 8.b (mentorica učiteljica Geraldina Cesar)

ČESTITAMO SVIM UČENICIMA I MENTORIMA TE IM ŽELIMO MNOGO USPJEHA U DALJNJEM NATJECANJU!!!