Školski list Osnovne škole Petrijanec

2021./2022.

Školski list u tiskanom obliku prvi put izlazi 2008./2009., a u digitalnom u šk. god. 2021./2022.

adresa uredništva: Školski list Srećko, OŠ Petrijanec, Vladimira Nazora 4242206 Petrijanec

nakladnik: OŠ Petrijanec

telefon: 042 / 714-044

e-mail:

za školu: Valerija Paljak, ravnateljica

odgovorni urednik/mentor Novinarske družine: Aleksandra Damjanić, prof. hrv. jezika

glavni urednik: Filip Križmarić, 7. r.

grafički urednik: Aleksandra Damjanić, prof. hrv. jezika

novinari i fotografi: Ema Cupar, Filip Križmarić, Melani Martinčević, Magdalena Jovan, Pavel Bastalec, Karlo Pranjić-Furjan, Lovro Klaneček, Anja Leskovar, Ana Komes, Roko Krobot, Karlo Kereži, Jan Kerežia, Eva Vidović