Matematika je svugdje oko nas u svakodnevnom životu, u svakom nastavnom predmetu. U sklopu GŠP „Za znanstveno i čudesno spremni“ u razrednoj i predmetnoj nastavi obilježili smo matematičke dane u školi i obogatili ih brojnim radionicama. Dan matematike, Dan žena, Dan broja Pi… aktivnosti su osmislile i uz potporu predmetnih učitelja ostvarile učiteljice matematike Kristina Jurjak, Petra Lončar i Tajana Nestić.

U sklopu projekta “Geometrija u prirodi” na kojem radimo zajedno sa Školom likovnih umjetnosti Split, naši učenici odradili su niz aktivnosti povezanih s osnom simetrijom.

Učenici 4., 5. i 6. razreda matematiku su tražili u umjetnosti i religiji! Učiteljice Melita Bešvir i Marina Stolnik te učitelj Mihael Bađun pripremili su zanimljive radionice o čudesnim brojevima u Bibliji , slikarstvu i glazbi. Hebrejsko pismo, zlatni rez i Pitagorine žice samo su neki od pojmova koje su djeca istraživala.

Kako je bilo na radionicama, pogledajte na FB poveznicama stranice OŠ Petrijanec.

Dan matematike u 2.a https://www.facebook.com/ospetrijanec/videos/5610721949039548

Dan žena https://www.facebook.com/100057254509446/videos/pcb.693539759231168/3471303799860750

Dan broja Pi https://www.facebook.com/ospetrijanec/videos/927679881915313

Geometrija u prirodi https://www.facebook.com/ospetrijanec/videos/1817085648674937

Brojevi u umjetnosti i religiji https://www.facebook.com/ospetrijanec/videos/681658657091915