Prostorom škole zavladale su simpatične kante za odvajanje otpada, a učenici novinarske družine snimili su edukativan video o odvajanju otpada i recikliranju. Pogledajte, poslušajte i zapamtite!